Kosten reduceren - Conea ICT Consultancy

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Kosten reduceren

Diensten

Breng uw TCO omlaag

De ervaring leert dat er op communicatiemiddelen behoorlijk valt te besparen. Niet door te bezuinigen op kwaliteit of kwantiteit, maar bijvoorbeeld door kritisch om te gaan met wat uw organisatie in rekening krijgt gebracht. In de meeste gevallen zijn forse kostenreducties realiseerbaar, die uw budget aanzienlijk meer lucht geven.

Wat Conea doet:
Het terugdringen van kosten voor telecommunicatie wordt aangepakt door een vierstappenplan te doorlopen.

Stap 1 - Inventarisatie

Invetarisatie van alle vaste en variabele telecommunicatiekosten.

Stap 2 - Analyse van de uitkomsten op grond van marktconformiteit.
In een korte presentatie worden de mogelijke besparingsposten aan u voorgelegd en worden de mogelijke vervolgstappen besproken.

Stap 3 - Opstellen van een gedegen rapport met een duidelijk plan van aanpak.

Stap 4 - Uitvoeren van een of meer deelprojecten uit het plan van aanpak.
Daarbij kunt u denken aan:

  • Notacontrole

  • Herstructurering factuurstroom

  • Opschonen infrastructuur

  • Leveranciersonderhandelingen

  • Aanbestedingstrajecten

  • MigratiebegeleidingHet resultaat:

In de meeste gevallen levert dit kostenreductiewerk een aanzienlijk lagere total cost of ownership op. Met andere woorden. Uw begroting krijgt meer ruimte, de controllers worden tevredener en uw ICT-organisatie efficiënter.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu