Beleid maken - Conea ICT Consultancy

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Beleid maken

Diensten

CT-beleidsplan opstellen
Een goede investering in ICT geeft uw organisatie voorsprong. Een verkeerde beslissing remt af en kost kapitalen. Het maken van de juiste investeringsbeslissing in een markt die zo snel ontwikkelt is een kunst. Wat volgt u: uw neus, uw onderbuik, de meerderheid, early adopters of de waan van de dag?

Het opstellen van een doordacht ICT beleidsplan, geeft u houvast voor de juiste investeringsbeslissingen gedurende de komende 2 tot 6 jaar. Conea stelt dergelijke plannen - met en voor u - op.

Wat Conea doet:

Een ICT beleidsplan verschilt uiteraard van organisatie tot organisatie. In grote lijnen echter zijn de stappen hetzelfde.  

Stap 1: Bereikbaarheidsprofiel opstellen
Op grond van de bedrijfs- en communicatiedoelstellingen, wordt vastgesteld hoe de bereikbaarheid van de organisatie er uit moet zien.

Stap 2: Inventariseren van de huidige stand van zaken.

Stap 3: In kaart brengen van de technische en organisatorische ambities.
Samen met u wordt in kaart gebracht welke doelstellingen uw bedrijf gesteld heeft ten aanzien van techniek en organisatie.

Stap 4: Marktontwikkelingen en technologische verwachtingen naar de toekomst.
De relevante marktontwikkelingen en verwachtingen worden afgezet tegen de bedrijfsdoelstellingen en ambities.

Stap 5: Opstellen ICT beleidsplan.
Conea formuleert een meerjarenplan waarmee de geschetste doelen gerealiseerd kunnen worden.

Dit levert het op:

Een CT-beleidsplan opstellen levert een doordachte strategie op, waarmee u investeringsbeslissingen kunt nemen die gebaseerd zijn op feiten en realistische verwachtingen.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu