Analyseren - Conea ICT Consultancy

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Analyseren

Diensten


Quickscan communicatie-infrastructuur

In veel organisaties stapelen communicatievoorzieningen, -contracten en -diensten zich na verloop van tijd op. Daarbij ontstaat steeds meer ruis:

  • Infrastructuur is niet meer in gebruik, maar er wordt nog wel voor betaald;

  • Belgedrag stemt niet meer overeen met de gekozen abonnementsvormen;

  • Abonnementsvormen zijn niet aangepast aan de actuele marktsituatie;

  • Servicecontracten leveren dekking voor apparaten of diensten die niet meer nodig of aanwezig zijn;

  • Servicecontracten zijn niet in overeenstemming met de dienstverlening aan de interne organisatie.


Wat Conea doet:
Conea brengt de huidige stand van de communicatie-infrastructuur in kaart. Daarbij worden de lopende contracten, het belgedrag en de kosten die uw organisatie krijgt doorberekend van de diverse leveranciers geanalyseerd. Hierbij concentreert Conea zich op zowel de vaste als mobiele communicatietoegangen tot uw bedrijf.

Het resultaat:
U krijgt een korte en bondige rapportage die de stand van zaken inzichtelijk maakt. Aan de hand van dit rapport valt eenvoudig te bepalen welke vervolg stappen nodig of wenselijk zijn. Daarbij kunt u denken aan: inzetten van een kostenreductietraject, herinrichting van communicatie-ingangen of deelprojecten.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu